INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor PRONAT S.R.L. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SUNTEM?

PRONAT S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în RO-307375 Sanandrei / Timisoara DN69, Km10+560m , Artemis” Industrial Park Sanandrei, înregistrată la ORC sub nr. J35/1557/2006, având CUI (RO) 18674790.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu sau de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care PRONAT S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrare cont & newsletter pe situl www.scufita-rosie.ro sau abonare la newsletter pe siturile: www.pronat.ro, www.pronatb2b.com, www.respira-sanatos.ro, www.superfructe.ro, www.dr-pronat.ro ;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utilizării platformei www.scufita-rosie.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);
Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de PRONAT SRL constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
3. Abonare la Newsletter;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea PRONAT SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., PRONAT SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către PRONAT SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; PRONAT SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea PRONAT SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar PRONAT SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine PRONAT SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; PRONAT SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea PRONAT SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite PRONAT SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) PRONAT SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale PRONAT SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; PRONAT SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către PRONAT SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la PRONAT SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de PRONAT pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: RO-307375 Sanandrei / Timisoara, DN69, Km10+560m ”Artemis” Industrial Park Sanandrei

PRONAT S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de PRONAT S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, PRONAT S.R.L. poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de PRONAT S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Producători

 • Acquasystem
 • Alinor (Exclusiv prin Pronat)
 • Aprolis
 • aQuator
 • Arche Naturküche - Asia
 • Arche Naturküche - Europa
 • Argital
 • Aronia Original
 • Bavaria Waldfrucht
 • Bio Corner

Tags

ecologic vegan fara gluten condimente bio ciocolata fara lactoza ceai Suc bio produse de post yogi tea ulei demeter fara zahar adaugat legume paste fainoase cocos baton ulei esential supa paste tea Proteine extract bio fructe cacao vanilie BAUTURA VEGETALA sos grau conserva peste mirodenii biscuiti cafea faina vitamine fara drojdie propolis desert crema peste mango suc patiserie pate bio pate vegetal pate migdale lamaie fulgi curcuma sare Medicura seminte sirop bio snacksuri herbaria soia animale companie Gem zahar ghimbir ceai bio SUPA INSTANT mere boneco iaurt quinoa alune ciocolata neagra agave portocale spelta miere ovaz suc de fructe pudra proteica fara lecitina musli dulciuri sanatoase banane himalaya orez porumb sirop Masca turte zmeura aronia apa alcalina hollinger fructe uscate balsam scortisoara prajituri sapun compot sirop agave germeni ulei cocos matcha paine desert fara gluten chipsuri sos rosii mustar afine premix ulei masaj cicoare extravirgin alge marine sosuri bio arabica ierburi superalimente pachet susan otet lapte de oaie lapte de capra imunitate unt terci gelifiant piper smantana vegetala lavera ceai menta naut vitamina c hrisca alac fara cofeina arbore de ceai napolitane grisine seminte in cafea boabe orez bio alune de padure sampon fasole menta catina nuca omega 3 frisca Fara zahar aroma fair trade fairtrade caju ananas cadou Kombucha semipreparate chili curry argila aromat usturoi armurariu umidificator arahide mei grau spelta moara de cereale faitrade fara conservanti Pro Collagen salata Cosmetice BIO colagen mixuri struguri bomboane manuka caise curmale mazare nuca de cocos visine sos de soia cuburi hidratanta pentru copii supliment alimentar masline salvie secara baton cereale sos bio bitter Castraveti difuzor de arome plante aromate Portocala Fara alcool argint coloidal

Produs adăugat în lista de dorințe